Forretningsfører genvalgt som formand

NAL MedieNet’s forretningsfører Peter Winkel blev genvalgt som formand for Region 5 i foreningen Forenede Danske Antenneanlæg.

FDA er en interesseorganisation for 265 antenneforeninger i hele landet, og organisationen er delt op i ni regioner, der skal varetage de regionale antenneforeningers interesser.

Peter Winkel blev sammen med den øvrige bestyrelse genvalgt for næste periode.