Opsigelse

Opsigelse

Du har følgende opsigelsesperiode i NAL MedieNet

Bliver boende:
Bliver du boende på adresse, men opsiger alle dine abonnementer,  vil din opsigelse være gældende fra næstkommende kvartalsskift. Du skal betale medlemskontingent frem til udløbet af et regnskabsår.

Flytter:
Flytter du fra din adresse, har du en måned opsigelse, gældende fra den 1. i en måned. Betalingsperioden Løber kvartalet ud, gældende fra opsigelsesperiodens udløb.

Internetudstyr:
Har du Internetudstyr fra NAL MedieNet, skal dette leveres tilbage, senest ved ophør af dit medlemskab.

UNDERTEGNEDE OPSIGER FØLGENDE:


DINE OPLYSNINGER:

*skal udfyldes

*Navn:

*Adresse (husk etage, th. tv.):

*Postnr: *By:
*Tlf. nr.:

*E-mail adresse:

________________________________________

Afkryds venligst nedenstående:

Bliver boende
Flytter Dato:

Jeg ønsker at opsige følgende:

Skal ikke udfyldes hvis ny beboer overtager
TV
Internet
NAL TALK telefoni
NAL TALK nr. skal flyttes

________________________________________

Skal kun udfyldes hvis ny beboer overtager:

Navn på ny beboer:

Tlf. nr. på ny beboer:

E-mail adr. på ny beboer:

Dato for overtagelse:

Ny beboer overtager følgende:

TV
Internet ---OBS--- (Navn, tlf. nr., E-mail SKAL oplyses på ny beboer)

________________________________________

Besked til NAL MedieNet: