Óktober medlemsblad 2013

magazines-in-a-bunchEfterårsudgaven af NAL MedieNet’s medlemsblad, blev i oktober 2013, omdelt  til foreningens 6400 medlemmer. I bladet kan du denne gang blandt andet læse om foreningens nye Web-TV, om foreningens studietur til Berlin, og flere nyheder fra din lokale antenneforening. Bladet blev omdelt sidste weekend i oktober og første weekend i november.