Opsigelse

OPSIGELSESPERIODER

Du har følgende opsigelsesperioder i NAL MedieNet.

Hvis du bliver boende:

Bliver du boende på adresse, men opsiger alle dine abonnementer, er det en udmeldelse fra foreningen. Det vil sige, at din opsigelse vil være gældende fra  løbende måned + en måned. Du skal betale medlemskontingent, frem til udløbet af et regnskabsår (31/12).

Hvis du flytter:

Flytter du fra din adresse, har du løbende måned + en måneds opsigelse.

Returnering af Internetudstyr:

Har du Internetudstyr fra NAL MedieNet, SKAL dette leveres tilbage eller senest retur, ved ophør af dit medlemskab.

Flytning indenfor NAL MedieNets dækningsområde:

Du har mulighed for at tage dine abonnementer med til din nye adresse, så længe det er indenfor NAL MedieNet’s dækningsområde.
Skriv i notatet hvor du flytter hen, og vi vil vende tilbage med dessin’er.

  UNDERTEGNEDE OPSIGER FØLGENDE:

  DINE OPLYSNINGER:

  Felter med *skal udfyldes!
  *Navn:
  *
  *Adresse (husk etage, th. tv.):
  *Postnr: *By:
  *Tlf. nr.:
  *E-mail adresse:

  Afkryds venligst nedenstående:

  Bliver boende
  Flytter Dato:

  Jeg ønsker at opsige følgende:

  Skal ikke udfyldes hvis ny beboer overtager
  TV
  Internet
  NAL TALK telefoni
  NAL TALK nr. skal flyttes

  Skal kun udfyldes hvis ny beboer overtager:

  Navn på ny beboer:
  Tlf. nr. på ny beboer:
  E-mail adr. på ny beboer:
  Dato for overtagelse:

  Ny beboer overtager følgende:

  TV
  Internet
  ---OBS--- (Navn, tlf. nr., E-mail SKAL oplyses på ny beboer)

  Besked til NAL MedieNet: