TV PAKKER – PRISER

 Indmeldelsesgebyr (engangsbeløb)

250,- 

Åbning af  TV signal

450,-

Genåbning af restancelukket signal

450,-

*Pakkeskifte

350,-

Ny tilslutning af signal

3500,-

Indmeldelsesgebyr:

Ønsker du produkter fra NAL MedieNet, skal du være medlem af vores forening. indmeldelsesgebyret er et engangsbeløb.

Pakkepriser:

Pakkepriserne er gældende fra 1/1-19.

Manglende betaling medfører i alle tilfælde afbrydelse af tilslutningen efter fristens udløb for bestyrelsens erindringsskrivelse, og der opkræves gebyr for genåbning.

Kontingent:

Medlemmerne afkræves et årligt kontingent (samt eventuelle pålagte afgifter) til dækning af omkostninger ved anlæggets drift, vedligeholdelse og fornyelse. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingentperioden følger kalenderåret og der betales kvartalsvis forud. Dit kontingent svarer til ca. 435,-kr. p.a.

*Pakkeskifte:

Gebyret går til dækning af teknikerudgifter,  og en eventuel ny ejer/lejer, skal selv stå for udgifterne til et pakkeskifte.
For skift til en mindre TV -pakke eller til “kun Internet”, skal vi bede om dit pakkeskifte senest:

  • 1/3   (udføres 1/4)
  • 1/6   (udføres 1/7)
  • 1/9   (udføres 1/10)
  • 1/12 (udføres 1/1)

Pakkeskifte udføres ved kvartalsskiftet.
Pakkeskifte til en større TVpakke, kan ske med få dages varsel.

Du har muligheden for at bestille pakkeskiftet, ved at logge dig ind på din selvbetjeningsside:
https://selvbetjening.nal-medienet.dk

Her skal du bruge dit NALnet ID og Brugernavn, som du bl.a. kan finde på dit velkomstbrev fra NAL MedieNet, eller på din betalingsoversigt. Du kan også ringe til kontoret eller supporten, og vi sender det med posten.

Ny tilslutning af signal:

Tilslutningen følger ejendommen/lejligheden.

Ejere af parcelhuse foretager selv rendegravning til sokkel.