TV priser

Disse priser er kun gældende for NAL MedieNet’s egne medlemmer

HUSK – Tjek om vi har sendt din regning på mail!!

Kontingent

Medlemmerne afkræves et årligt kontingent (samt eventuelle pålagte afgifter) til dækning af omkostninger ved anlæggets drift, vedligeholdelse og fornyelse. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingentperioden følger kalenderåret og der betales kvartalsvis forud.

Pakkepriser ca. pr. måned

Gældende fra 1/1-17

Manglende betaling medfører i alle tilfælde afbrydelse af tilslutningen efter fristens udløb for bestyrelsens erindringsskrivelse, og der opkræves gebyr for genåbning.

. Grundpakke  Mellempakke Fuldpakke
Foreningskontingent  29,00 kr. 29,00 kr. 29,00 kr.
Programmer 63.00 kr. 207,00 kr. 291,00 kr.
Moms 23.00kr. 59,00 kr. 80,00 kr.
Programmer total

115,00 kr.


295,00 kr.


400,00 kr.

Koda/copydan 42,00 kr. 47,00 kr. 55,00 kr.
Samlet pris pr. måned

157,00 kr.
342,00 kr.
455,00 kr. 

 

Indmeldelsesgebyr/overtagelse (engangsbeløb) 250,00 kr.
Pakkeskifte * (også gældende hvis det er til
“kun Internet”)
350,00 kr.
Genåbning af antennetilslutning 450,00 kr.
Tilslutningsafgift/Ny installation * (håndværkerfradrag) 3500,00 kr.

*Tilslutningsafgift

Tilslutningen følger ejendommen/lejligheden.

Ejere af parcelhuse foretager selv rendegravning til sokkel.

*Skift mellem programpakker

Ved skift mellem programpakker betales et gebyr. Gebyret går til dækning af teknikerudgifter. Skift mellem programpakker skal ske skriftligt til kontoret senest 1 måned før et nyt kvartal.

OBS! Ved tilmelding af din betaling til PBS, skal du også huske at opsige aftalen ved fraflytning – også indenfor NAL’s dækningsområde!