TV PAKKER – PRISER

 Indmeldelsesgebyr (engangsbeløb)

250,- 

Åbning af  TV signal

450,-

Genåbning af restancelukket signal

450,-

*Pakkeskifte

350,-

Ny tilslutning af signal

3500,-

Indmeldelsesgebyr:

Ønsker du produkter fra NAL MedieNet, skal du være medlem af vores forening. indmeldelsesgebyret er et engangsbeløb.

Pakkepriser:

Pakkepriserne er gældende fra 1/1-20.

Manglende betaling medfører i alle tilfælde afbrydelse af tilslutningen efter fristens udløb for bestyrelsens erindringsskrivelse, og der opkræves gebyr for genåbning.

Kontingent:

Medlemmerne afkræves et årligt kontingent (samt eventuelle pålagte afgifter) til dækning af omkostninger ved anlæggets drift, vedligeholdelse og fornyelse. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingentperioden følger kalenderåret og der betales kvartalsvis forud. Dit kontingent svarer til ca. 435,-kr. p.a.

*Pakkeskifte:

Nedgradering

Nedgradering af din TV pakke kan ske indenfor løbende måned + en måned. Ændringen koster 350,-kr.

Hvis du laver en bestilling på et pakkeskift til en mindre pakke via din selvbetjeningsside, sendes din bestilling til kontoret. Du vil IKKE kunne se status på denne bestilling på din selvbetjeningsside.

Opgradering

Skift til en større pakke kan gennemføres indenfor 3-5 hverdage, mod et gebyr på kr. 350.00

Hvis du laver en bestilling til en større TV pakke via din selvbetjeningsside, Betales prisforskellen samt pakkeskiftet online via Kort. (BEMÆRK: Ved bestilling tæt på kvartalsskifte kan man komme ud for at skulle betale hele det følgende kvartal på forhånd).

Hvis du ved onlinebestilling har indtastet din e-mail adresse under menupuktet Mine oplysninger Kontaktinformation vil du modtage en kvittering på din bestilling / betaling via e-mail.

Du vil fra vores tekniker modtage en seddel i din postkasse, når pakkeskiftet er gennemført.

Ny tilslutning af signal

Tilslutningen følger ejendommen/lejligheden.

Ejere af parcelhuse foretager selv rendegravning til sokkel.