Vi har i øjeblikket problemer på Ambrosius Stubs Vej, Bakkevej, Christen Kolds Vej, Hans Svanings Vej, Jernbanevej, Karl Withs Vej, Kildetoften, Mads Hansens, Rasmus Nielsens Vej, Rasmus Nyerups Vej, Rasmus Rasks Vej, Rugårdsvej, Skellet, Stadionvej, Tarupgårdsvej og Thomas Overskous Vej. Der arbejdes på at få det løst.